กระเบื้องว่าว,กระเบื้องหลังคา,กระเบื้องล้านนา,กระเบื้องโบราณ,จำหน่ายกระเบื้องหลังคา,จำหน่ายกระเบื้องว่าว
การเลือกซื้อกระเบื้องหลังคา

ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1
ประเภทกระเบื้องดินเผา เช่น กระเบื้องว่าว ซึ่ง มีมาแต่โบราณเมื่อประมาณสี่สิบปีแล้ว มีลักษณะเ ป็นดินเผาแผ่นเล็ก ๆ เวลามุงก็นำมาวางซ้อนต่อกั นโดยวางสลับแนว เป็นกระเบื้องที่มีปัญหาเรื่องน้ ำหนัก เพราะไม่สามารถทำการผลิตเป็นแผ่นใหญ่ ๆ ไ ด้ เพราะไม่แข็งแรงพอ
ขั้นตอนที่ 2
ประเภทกระเบื้องกระดาษ ก็สามารถแบ่งออกได้เป็นก ระเบื้องลูกฟูกลอนคู่ , ลอนเล็ก , ลอนใหญ่ , กร ะเบื้องราง , กระเบื้องโค้ง เป็นกระเบื้องที่มี ขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถมุงได้ต่อเนื้อที่กับจ ำนวนแผ่นน้อยลงสามารถทำหลังคาแบบเกือบแบนราบ มี ความลาดเอียงได้น้อย ไม่มีปัญหาการระบายน้ำเพรา ะไม่มีการรั่วซึม
ขั้นตอนที่ 3
ประเภทกระเบื้องคอนกรีต มีทั้งประเภทที่เคลือบสี สวยงามกับไม่เคลือบสี มีทั้งที่ผลิตด้วยเครื่อง มืออันทันสมัย เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น กระเบื้องซีแพคโมเนีย กระเบื้องวิบูลย์ศรี และยี ่ห้ออื่น ๆ อีก หลายอย่าง
ขั้นตอนที่ 4
กระเบื้องคอนกรีตส่วนใหญ่ที่มีอยู่ 3 แบบคือ แบ บลอนเหลี่ยม แบบลอนโค้ง เป็นกระเบื้องที่มีขนาด ลอนใหญ่ขึ้นอีกหน่อยและแบบลอนกาบกล้วย เป็นกระเ บื้องที่มีขนาดลอนใหญ่ขึ้นอีกหน่อย ลักษณะคล้าย กาบกล้วย เหมือนกับกระเบื้องแบบของเก่าไทย

ข้อมูลจาก http://www.homedd.com

 
หน้าหลัก l เกี่ยวกัีบเรา l สินค้า l ผลงาน l เกร็ดความรู้ l ติดต่อเรา
สำนักงาน : 185/12 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โรงงาน : 225 หมู่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทร/แฟกซ์ :053-200515 มือถือ :081-7649113
E-mail : Ployjarast1@hotmail.com
กระเบื้องว่าว,กระเบื้องหลังคา,กระเบื้องล้านนา,กระเบื้องโบราณ